Najpopularniejsze polskie przysłowia

 • Komu w drogę, temu laptop
 • Na twardzielu dioda górą
 • Co dwie kopie to nie jedna
 • Dopóty dysk dane nosi, póki mu bootsector nie padnie
 • Jeden Celeron kompa nie czyni
 • Nie wywołuj przerwań z BIOSu
 • Mądry Polak po errorze
 • Jak trwoga to do serwisu
 • Nie wszystko dioda, co się świeci
 • Gdzie dysków sześć, tam dużo formatowania
 • Nie taki deamon straszny jak go killuja
 • Tam gdzie deamon mówi shutdown
 • Z próżnego i recover nie odzyska
 • Tapetka z RAMu, Windows hej!
 • Nie resetuj drugiemu, co tobie nie mile
 • Co wolno Adminowi, to nie Użytkownikowi
 • UPeeSy strzelają, Admin baty znosi
 • Nie chwal systemu przed pierwszym padem
 • Ciągnie się jak backup nad ranem
 • Gdyby Pani nie skakała, to by kabli nie wyrwała.