Roztocze

Roztocze to taki obszar geograficzny rozciągający się pomiędzy Lwowem a Kraśnikiem; rozdzielający Wyżynę Lubelską od Podola. Jest pokryty dużą ilością lasów i charakteryzujący się bogatą fauną i florą.