Skansen

I kolejny wypad, tym razem do skansenu - Muzeum Wsi Lubelskiej.