Klauzula ALTER

Dodaje lub usuwa pliki (grupy plików) bazy danych. Komenda jest także używana do modyfikacji atrybutów plików (grup plików), takich jak nazwa czy rozmiar.

LTER DATABASE baza_danych
{ ADD FILE [,...n] [TO FILEGROUP nazwa_grupy_plikow]
| ADD LOG FILE [,...n]
| REMOVE FILE nazwa_logiczna_pliku
| ADD FILEGROUP nazwa_grupy_plikow
| REMOVE FILEGROUP nazwa_grupy_plikow
| MODIFY FILE
| MODIFY FILEGROUP nazwa_grupy_plikow wlasciwosc_grupy_plikow
} ::=
(NAME = nazwa_logiczna_pliku
[, FILENAME = 'nazwa_pliku' ]
[, SIZE = rozmiar]
[, MAXSIZE = { max_rozmiar | UNLIMITED } ]
[, FILEGROWTH = przyrost] )

Argumenty

baza_danych - nazwa modyfikowanej bazy danych.
ADD FILE - określa że dodawany jest plik.
TO FILEGROUP - określa grupę plików do których będzie należal dodawany plik bazy danych.
nazwa_grupy_plikow - jest nazwą grupy plików do których dodawany jest określony plik.
ADD LOG FILE - określa że dodawany jest plik logu do określonej bazy danych.
REMOVE FILE - usuwa opis pliku z bazodanowego systemu tabel oraz kasuje fizyczny plik. Plik nie może być usunięty jeśli nie jest pusty.
ADD FILEGROUP - określa, że dodawana jest grupa plików.
nazwa_grupy_plikow - jest nazwą grupy plików, która zostanie dodana lub usunięta.
REMOVE FILEGROUP - usuwa grupę plików z bazy danych oraz kasuje wszystkie pliki w grupie. Grupa plików nie może być usunięta jeśli nie jest pusta.
MODIFY FILE - określa co ma zostać zmienione w wybranym pliku bazy danych (FILENAME - nazwa pliku, SIZE - rozmiar, FILEGROWTH - przyrost pliku oraz MAXSIZE - maksymalny rozmiar). Tylko jedna z właściwości może być zmieniona za jednym razem. NAME musi być określone w w celu identyfikacji pliku modyfikowanego. Jeżeli SIZE (rozmiar) jest określony, to nowy rozmiar musi być większy niż bieżący rozmiar pliku. FILENAME może być określone tylko dla plików w bazie danych tempdb.
MODIFY FILEGROUP - określa właściwości grupy plików dodane lub zmodyfikowane. Wartości mogą być następujące:

 • - READONLY - określa, ze grupa plików jest tylko do odczytu. Aktualizacja obiektów zawartych wewnątrz jest zabroniona. Nadrzędna (główna) grupa plików nie może być tylko do odczytu.
 • - READWRITE - odwrotność właściwości READONLY.
 • - DEFAULT - określa grupę plików jako domyślną grupę dla bazy danych. Tylko jedna grupa plików może być domyślna.
 • - NAME - określa logiczną nazwę pliku.
 • nazwa_logiczna_pliku - jest nazwą wyróżniającą plik spośród innych. Nazwa musi być unikalna dla serwera.
  FILENAME - określa nazwę pliku w systemie operacyjnym.
  'nazwa_pliku' - jest ścieżką i nazwą pliku użytą przez system operacyjny.
  SIZE - określa rozmiar pliku.
  rozmiar - jest rozmiarem pliku. Zapis MB lub KB może być użyty w celu określenia jednostki: megabajt lub kilobajt. Domyślnie jest to MB (megabajt). Minimalna wartość to 512 KB, zaś domyślna wynosi 1 MB.
  MAXSIZE - określa maksymalny rozmiar pliku jaki może osiągnąć podczas przyrostu.
  max_rozmiar - jest maksymalnym rozmiarem jaki plik może osiągnąć. Zapis MB lub KB może być użyty w celu określenia jednostki: megabajt lub kilobajt. Domyślnie jest to MB (megabajt). Jeżeli max_rozmiar nie zostanie określony, plik zwiększać będzie swój rozmiar do momentu aż dysk nie będzie posiadał wolnego miejsca.
  UNLIMITED - określa, że plik bazy może przyjąć rozmiar maksymalny, tzn. maksymalną wartość jaka jest dostępna na dysku (nośniku) gdzie znajduje się baza.
  FILEGROWTH - określa przyrost pliku.
  przyrost - jest wartością (rozmiarem) miejsca dodanego do pliku za każdym razem, gdy jest wymagane dodanie nowej przestrzeni dla danych. Wartość 0 określa brak przyrostu. Wartośc może być określona w MB, KB lub procentach (%).