Kilka chwytów z datą w formacie unixtime

Podczas programowania w unixie nie sposób nie zetknąć się z datą w formacie unixtime. Jest wartość w postaci liczby całkowitej któa przedstawia ile sekund upłynęło od umownej daty 1970-01-01 01:00. Format ten jest bardzo przydatny ze względu na prostą obsługę i wsparcie po stronie PHP. Oto kilka najbardziej przydanych funkcji jakich sam często używam w programowaniu.

  • date - chyba najważniejsza funkcja, która zwraca datę w postaci o zadanym formacie.
  • mktime - zwraca unixowy znacznik czasu dla zadanej daty.
  • time - zwraca bieżącą datę w formacie unixtime.

Funkcja date używamy z dwoma lub jednym prametrem. Pierwszy to format daty w postaci napisu, zaś drugi to wartość daty unixtime. Jeżeli ten ostatni parametr nie zostanie podany, to do tej wartości zostanie domyślnie podstawiona wartość bieżącej daty. Oto kilka przykłądów użycia tej funkcji:

echo date('Y-m-d H:i');
//tu zostanie zwrócona bieżąca data w postaci 2008-07-16 00:15

echo date('Y-m-d H:i:s',1216160081);
//w tym wypadku powinniśmy dostać datę w formacie: 2008-07-16 00:14:41

echo date('H:i');
//na ekranie dostaniemy bieżącą godzinę i minutę.

Wykonywanie operacji na tym formacie nie powinna przysporzyć więcej problemów. Aby wyświetlić datę jaka będzie dokładnie za 10 dni wystarczyć użyć funkcji date w poniższy sposób:

$interwal=10*24*60*60;
echo date('Y-m-d',time()+$interwal);

Ciekawym przykładem może być użycie kilku funkcji nie koniecznie związanych z datą:

list($rok,$miesiac,$dzien,$godz,$min,$sek)=explode(':',date('Y:m:d:H:i:s));
echo $rok.'-'.$miesiac.'-'.$dzien.' '.$godz.' '.$min.' '.$min;

Dzięki takiemu zastosowaniu można bardzo łatwo pobrać interesujące nas wartości do odpowiednich zmiennych związanych z bieżącą bądź zadaną datą w unixtime.