Foto-Changer

Foto-changer jest modułem, który pozwala na prezentowanie zdjęć na zasadzie przezroczy w sposób płynny. Został napisany w języku JavaStript i w związku z tym nie potrzebuje instalacji dodatkowych wtyczek w przeglądarce internetowej typu Flash. Jest wspierany przez takie przeglądarki jak:

  • Firefox co najmniej 2.0
  • IE co najmniej 5.5, ale najlepiej współpracuje od wersji 7.0
  • Opera 9.0 lub nowsza

Sposób działanie Foto-changer`a jest bardzo prosty. W kodzie strony zamieszczamy zamieszczamy dwie warstwy, tak aby jedna przesłaniała drugą. Najlepiej będzie jeżeli jedną zamieścimy w drugiej, tak aby podrzędna warstwa była rozciągnięta na 100% wysokości i szerokosći. Foto-changer będzie zmieniał co określoną liczbę sekund w obydwu warstwach tło w postaci zdjęcia. Oczywiście tło jest zmienianie na zmiane w pierwszej i drugiej warstwie. W związku z tym kod html jest zoptymalizowany do minimum. Aby upłynnić zmianę dla warstwy wewnętrznej (id="foto-changer0") dodatkowo zmieniana jest wartości opacity (dla FF i O) oraz filter dla (IE).Zmiana tła w poszczególnych warstwach odbywa się na zasadzie zmiany opisu wyglądu przez klasy zdefiniowane w arkuszach styli.

Poniżej zamieszczony jest przykład użycia modułu: